Aloviddin va uning sehrli chirog`i

2 500 сум
O‘n yoshga yetganida unga otasi hunar o‘rgatmoqchi bo‘libdi. Lekin qashshoq bo‘lgani sababli o`g‘lini biror ustaga shogirdlikka bera olmabdi. Shuning uchun Aloviddinga ham o‘z hunarini o‘rgatishga ahd qilib tikuvchilik do`koniga olib ketibdi.

Aloviddin sayoq bola emasmi, kun-uzzukun o‘ziga o‘xshash bebosh ko‘cha bolalari bilan sandiroqlashdan qo‘li bo‘shamas, do‘konda bir soat ham, hatto bir daqiqa ham o‘tirolmas, otasi kiyim buyurtiruvchi biron mijoznikiga ketdi deguncha, do‘konni tashlab, haligi sho‘x bolalar bilan o`ynagani ketar ekan.