Маймуннинг туғилиши ва Хужастага уйланиши

3 000 сум
Жуда қадим замонда муаззам Деҳли шаҳрида Аҳмад Султон исмли бир бадавлат савдогар яшаб ўтган экан. Номи тилларда достон бу шаҳарда Аҳмад Султондан зиёда бадавлат ва обрўли зодагон бўлмаган экан.

Олижаноблиги билан эл-юртга танилган савдогар шу қадар бемисл бойлик тўплаган эканки, унинг афсонавий хазинаси ҳақидаги овоза етти иқлимга тарқалган экан. Савдогарнинг беҳисоб аскару навкарлари бўлиб, унинг ҳашаматли кошонаси пойида юз минг отлиқ, бир ярим минг фил, тўққиз юз туядан иборат қимматбаҳо мол ортилган карвонлари мудом сафарга шай турар экан.