• 5 000 сум
  Совчилар

  Маҳалла гузари. Карнайдан оқсоқолнинг овози эшитилади.
  Овоз: Ҳой, маҳалла аҳли, ҳамма сайлга! Келинглар, сайл бошланди. Халқ сайлига марҳамат.
  Саҳна четидан  Ойзода ая бозорхалта кўтарган ўртанча  қизи Ўғилой, куёвлари билан келади.

  Подробнее
 • 4 000 сум
  Ўйин ичидаги ўйинлар

  ЎЙИН ИЧИДАГИ ЎЙИНЛАР... ёки БУ МЕНМАН, ДАДАААА...
  Бир пардали мистик комедия

  Подробнее
 • 4 000 сум
  Денгизнинг кўзлари

  Сув маркази. Шифтда мовий томчилар. Ўртада ер сурати ва кўз каби денгиз.

  Подробнее
 • 4 000 сум
  Вафодор ёр

  Ўзбектош Сайхундан комедик мелодрама.

  Подробнее
 • 5 000 сум
  Қўрқоқ

  Кенг ҳовли ёш-қари, хотин-халаж, бола-бақра билан гавжум.

  Бир чеккада ўчоқ, қозондан буғ таралади. Ланг очиқ дарвозадан кайвони аёллар кириб келяпти. Дарвозахонада тоғора қўлтиқлаган отин-у хотинлар бир-биридан чўлпиллатиб “муччи” олишяпти.

  Сал нарида дугонаси ва доирачи хотин ўртасидаги зар либослар кийган нозикниҳол келинчак соқолли кимсаларга “келинсалом” қиляпти.

  Подробнее
 • 5 000 сум
  Қочоқ куёв

  Ўзбектош Қиличбекнинг ёзганлари ҳақида кўп ва хўп гапларни айтиш мумкин. Киноқиссаларининг энг муҳим фазилати — тил, услуб, ифоданинг ўзига хослигидир, чиндан-да, бошқаларникига ўхшамайди, эргашиш тақлидчилик сезилмайди, йўқ — бу энг катта ютуқ. Демак, унга ишонса, ундан кутса бўлади.

  Подробнее
 • 9 000 сум
  Жаноб Инвестор

  Беш кўринишдан иборат қаҳрамонлик комедияси

  Қатнашувчилар.     

  Эркин–инвестор (40 ёш).
  Равшан–ҳокимият ходими (35-40).
  Соатқул–Эркиннингёрдамчиси(жияни 30 ёш).
  Олмос–шу маҳаллалик чапани (60-65ёш).
  Собир–Олмоснинг қўшниси(45 ёш).
  Султон–қўшни(40-45 ёш).
  Одил–Олмоснинг ўғли (25 ёш).
  Инна–Венеранинг қизи(20ёш).
  Биринчи–милицияходими( 30-35).
  Иккинчи–милицияходими. (35-40).

  Воқеалар шу кунларда шаҳар чеккасидаги “Ёнғоқ” маҳалласида бўлиб ўтади.

  Подробнее
 • 12 000 сум
  Тўмарис

  Ёвдат Илёсовнинг "Олачипор ажал" тарихий романи асосида

  ТЎМАРИС
  Тарихий мусиқали драма

  Русчадан Шомуҳиддин МАНСУРОВ таржимаси

  Инсценировка муаллифи Ўзбектош Сайхун

  ҚАТНАШЧИЛАР:

  Т о м р у з – Тўмарис, А р а н х а  (Амударё) сакларининг қаҳрамон сардори.
  О қ  о т а – Тўмариснинг эри, саклар сардори.
  С п а р г а п а – Тўмариснинг ўғли.
  Х у г а в а – йилқибоқар мерган, исми саодатли: “Яхши сигирлар эгаси”.
  М а й р а – Хугаванинг хотини.
  Н а в т а р – Хугаванинг дўсти.
  Д а т о – Исми “қонун” деган маънони англатадиган оппоқ соқолли, саклар орасида сардордан кейинги энг кекса оқсоқол.
  Ф р а д а – сакларнинг йирик уруғ сардори, ўзи хўжа, савдогар.
  Р а й а д а – Фраданинг қизи.
  К у р у ш – Эронда мил. авв. 558 йилдан 529 йилгача ҳукмдорлик қилган ахоманий шоҳ Кирнинг асл исми.    
  К а м б у д ж и – Курушнинг ўғли ва вориси.
  И ш т у в е г у – қадимги Мад шоҳи, Куруш (Кир)нинг она томонидан бобоси; мил.авв. VI аср.
  Р а н о с б а т – форс қўшинларининг бошлиғи.
  Гов-Барува – уруғ сардори, Курушнинг аёни.
  Утана – Курушнинг лидиялик асири, давлат аёни.
  М е ҳ р - Б е д о д – Раносбатнинг чопари.
  Г а д а т –  Меҳр-Бедоднинг қўлига тушган даҳ қул.
  В и ш т а с п а – “Ёввойи от эгаси” ёки “жанговар отлар эгаси” маъносини билдирувчи исм эгаси –Курушга амакивачча жиян.
  К е к с а  ч ў п о н
  Савдогарлар, Ж и н л а р.

  Подробнее