Рекомендуем эти книги:

 • 4 000 сум
  «А» саройи сирлари

  “А” ҳарфи шаклида қурилган сарой. Саройга олиб борувчи тумшуқ йўлак бошида қўш табақали миллий нақшинкор ёғоч эшик.

  Подробнее
 • 12 000 сум
  Тўмарис

  Ёвдат Илёсовнинг "Олачипор ажал" тарихий романи асосида

  ТЎМАРИС
  Тарихий мусиқали драма

  Русчадан Шомуҳиддин МАНСУРОВ таржимаси

  Инсценировка муаллифи Ўзбектош Сайхун

  ҚАТНАШЧИЛАР:

  Т о м р у з – Тўмарис, А р а н х а  (Амударё) сакларининг қаҳрамон сардори.
  О қ  о т а – Тўмариснинг эри, саклар сардори.
  С п а р г а п а – Тўмариснинг ўғли.
  Х у г а в а – йилқибоқар мерган, исми саодатли: “Яхши сигирлар эгаси”.
  М а й р а – Хугаванинг хотини.
  Н а в т а р – Хугаванинг дўсти.
  Д а т о – Исми “қонун” деган маънони англатадиган оппоқ соқолли, саклар орасида сардордан кейинги энг кекса оқсоқол.
  Ф р а д а – сакларнинг йирик уруғ сардори, ўзи хўжа, савдогар.
  Р а й а д а – Фраданинг қизи.
  К у р у ш – Эронда мил. авв. 558 йилдан 529 йилгача ҳукмдорлик қилган ахоманий шоҳ Кирнинг асл исми.    
  К а м б у д ж и – Курушнинг ўғли ва вориси.
  И ш т у в е г у – қадимги Мад шоҳи, Куруш (Кир)нинг она томонидан бобоси; мил.авв. VI аср.
  Р а н о с б а т – форс қўшинларининг бошлиғи.
  Гов-Барува – уруғ сардори, Курушнинг аёни.
  Утана – Курушнинг лидиялик асири, давлат аёни.
  М е ҳ р - Б е д о д – Раносбатнинг чопари.
  Г а д а т –  Меҳр-Бедоднинг қўлига тушган даҳ қул.
  В и ш т а с п а – “Ёввойи от эгаси” ёки “жанговар отлар эгаси” маъносини билдирувчи исм эгаси –Курушга амакивачча жиян.
  К е к с а  ч ў п о н
  Савдогарлар, Ж и н л а р.

  Подробнее